Avís Legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.biosportmenorca.com, que posa a la seva disposició: MENBIOS, S.L. a C/ Sant Antoni Mª Claret, nº 29 – 07760 Ciutadella (Illes Balears), amb CIF B57419426 i direcció de correu electrònic info@biosportmenorca.com

La navegació per el lloc web de www.biosportmenorca.com atribueix la condició d’usuari del mateix i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden ser modificades.

L’USUARI s’obliga a fer un ús correcte del lloc web amb conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’USUARI respondrà davant MENBIOS, S.L. o davant tercers, de qualsevol dany o perjudici que pugui causar com a conseqüència d’aquesta obligació.

2.- Informació legal

Conforme a l’Art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, se Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) i la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat i de la Informació, s’informa que la present pàgina web, www.biosportmenorca.com, pertany a MENBIOS, S.L. amb CIF número B57419426 i domicili social a C/ Sant Antoni Mª Claret, nº 29 – 07760 Ciutadella (Illes Balears), i inscrita al Registre Mercantil de les Illes Balears fulla IM4734, pàgina138, presa 103, secció 8.

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, MENBIOS, S.L. condiciona l’ús d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia complementació del corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a MENIBOS, S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

3.- Condicions d’accés i utilització

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de MENBIOS, S.L. i a no utilitzar-los per, entre altres:

 1. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dates o sistemes físics i lògics de MENBIOS, S.L. o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MENBIOS, S.L. presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de MENBIOS, S.L. o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de MENBIOS, S.L. o de tercers.
 5. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 6. Queda prohibit establir trames o marcs de qualsevol tipus entorn a la pàgina web o que permetin la visualització dels seus continguts a través de direccions d’Internet diferents a les de la pàgina i, en qualsevol cas, aquesta prohibició inclou també que es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina, de manera que:
 • Produeixi error, confusió o engany als usuaris sobre la verdadera procedència dels continguts.
 • Suposi un acte de comparació o imitació deslleial.
 • Serveix per aprofitar-se de la reputació de la marca i el prestigi de MENBIOS, S.L.
 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a no ser que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o que resulti legalment permès.
 2. Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venta o altres de naturalesa comercial sense una prèvia sol·licitud o consentiment.
 3. En cap cas s’expressarà a la pàgina on es publiqui l’enllaç que MENBIOS, S.L., ha prestat el seu consentiment per la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

4.- Exclusió de garanties i de responsabilitat

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense garantir plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per un objectiu específic. MENBIOS, S.L. exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per  els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte de lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, MENBIOS, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, dretes a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, MENBIOS, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament per el nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. www.biosportmenorca.com no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per el qual tampoc serà responsable del resultat obtingut. MENBIOS, S.L. no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

MENBIOS, S.L. l’informa que aquesta pàgina no té virus, ni programes espies.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertinents a la nostra entitat, MENBIOS, S.. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs webs ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar a l’ordinador de l’usuari.

5.- Protecció de dades

En virtut de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LODGDD) i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’informem de que les dades de caràcter personal recollits voluntàriament en el formulari d’aquesta web o correu electrònic i a l’acceptar el seu enviament, està autoritzant que siguin incorporats a un fitxer propietat de MENBIOS, S.L.

MENBIOS, S.L., compleix estrictament el deure de secret de les dades de caràcter personal i el tractament d’aquestes confidencialment, assumint, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. MENBIOS, S.L., queda totalment exonerat de qualsevol responsabilitat si la informació facilitada voluntàriament, fos incompleta, no veraç o irreal per els USUARIS d’aquesta pàgina web www.biosportmenorca.com, MENBIOS, S.L. es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

MENBIOS, S.L. garanteix que les dades seran tractades amb la finalitat de mantenir les oportunes relacions comercials i promocionals sobre els serveis d’aquesta empresa, amb vostè o amb la entitat que vostè representa.

No obstant, vostè pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició al seu tractament disposats en el mencionat Reglament, notificant-ho per escrit al Responsable de Protecció de Dades de MENBIOS, S.L., a C/ Sant Antoni Mª Claret, nº 29 – 07760 Ciutadella (Illes Balears), o a través de la direcció de correu electrònic info@biosportmenorca.com

La nostra política amb respecte al correu electrònic es centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferim a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de suspensió i renúncia a la recepció d’aquests missatges, en conformitat amb el disposat en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Enviant la paraula “BAJA” a través del correu electrònic info@biosportmenorca.com

MENBIOS, S.L. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que poden ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

 

  Informació Bàsica Informació Addicional
Responsable MENBIOS, S.L.  

Direcció postal: C/ Sant Antoni Mª Claret, nº 29 – 07760 Ciutadella (Illes Balears)

Telèfon: 971 487 752

Email: info@biosportmenorca.com

 

Finalitat  

Gestió i atenció de clients

 

 

Gestió de les dades de contacte

 

Les dades de  caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats contractualment així com poder informar-lo sobre els nous productes i serveis.

 

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis de la web www.biosportmenorca.com, es regirà per  aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada, i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

MENBIOS, S.L. procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Les dades personals recaptades a través del formulari web per la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

Legitimació Consentiment de l’interessat  

El tractament de les seves dades està basat en el consentiment que se li sol·licita a través del formulari de contacte de la web www.biosportmenorca.com.

Destinataris Destinetaris previstos per les finalitats principals.  

MENBIOS, S.L.  informa als usuaris que les seves dades personals no seran comunicades a tercers, amb l’excepció que tal comunicació de dades estigui amparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. MENBIOS, S.L. manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

Drets Exercici de drets. Com interessat pot exercitar els sues drets d’accés, rectificació, supressió o oposició. Té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment per aquelles finalitats a les que ha otorgat el consentiment.
L’interessat té dret a la portabilitat de les dades i, per tant, a rebre les dades personals que l’incumbeixin en un format estructura,t d’ús comú i lectura mecànica, per poder transmetre’ls a un altre responsable del tractament.
En determinades circumstàncies, l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en tal cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
Els interessats tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es).
Pot exercitar els seus drets presentant un escrit a C/ Mª Claret, nº 29 – 07760 Ciutadella (Illes Balears)

Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita per tal que sigui satisfet, i haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. Si vol disposar d’un model podrà:

·       Utilitzar un model oficial de l’Agència:  https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

·       Sol·licitar-nos un model: info@biosportmenorca.com

 

 

6.- Política de cookies.

La web que està visitant utilitza cookies per millorar la navegació i obtenir dades estadístiques.

Les cookies són arxius de text que s’instal·len a l’equip des que s’accedeix a aquesta pàgina i que envien, de manera automàtica, informació al nostre servidor. Les cookies no són virus informàtics. No danyen el seu ordinador ni rel·lenteixen el seu funcionament. Pot eliminar-les en qualsevol moment, o rebutjar-les configurant el programa de navegació que utilitza.

Si no desitja rebre aquestes cookies, pot configurar els seu navegador per tal que siguin rebutjades. En cas contrari, entendrem que comptem amb el seu consentiment per la seva instal·lació.

Cookies pròpies, generades pel nostre servidor. Aquestes cookies tenen diferents funcions:

Cookies d’autenticació: S’utilitzen per reconèixer als usuaris registrats que s’han “logat” en una pàgina web. Són les cookies que permeten que vostè accedeixi a les seccions d’accés restringit de la web, en cas de que se li hagin atorgat claus d’accés per això.

Si rebutja la seva instal·lació o les borra, les seves claus d’accés no funcionaran de manera correcta.

Cookies de personalització d’interfaç: Les utilitzem per facilitar la seva navegació. Són les que permeten recordar la mida de la lletra del text per configurar la nostra web automàticament conforme a les seves preferències durant la seva visita.

Si rebutja la seva instal·lació o els elimina, la navegació per la nostra web no serà tan senzilla.

Si té algun dubte sobre la nostra política de cookies, posi’s en contacte amb nosaltres a C/ Sant Antoni Mª Claret nº 29 – 07760 Ciutadella (Illes balears).

 1. Propietat Intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina www.biosportmenorca.com , són propietat intel·lectual de MENBIOS, S.L., o de tercers i no podran ser reproduïts, copiats, enganxats, linkats, transmesos, distribuïts o manipulats de qualsevol manera i amb qualsevol finalitat, sense l’autorització prèvia i per escrit de MENBIOS, S.L. mantenint en tot moment el “copyright” intacte i qualsevol altre indicador de la propietat intel·lectual dels materials o continguts. Tot ús o modificació del Material o dels Continguts per qualsevol altre fi diferent de l’autoritzat a les Condicions Generals serà considerat una violació de les lleis internacionals del “copyright”, que protegeixen els drets d’autor.

 1. Legislació i fur

Per tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web de MENBIOS, S.L. serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya).

Aquí teniu un petit vídeo resum de la jornada final de la Biosport Cup Menorca que va tenir lloc la passada setmana… twitter.com/i/web/status/1…

About 2 years ago from Biosport Menorca's Twitter via Facebook

#actitudBIO

SEGUEIX-NOS

CONSULTES?

PREGUNTA’NS

HORARIS D’ATENCIÓ AL CLIENT

SETEMBRE - JUNY
De dilluns a divendres
de 7.00 a 14.30 h i de 15.30 a 22.00 h
Dissabtes
De 8.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h
Diumenges
De 8.00 a 14.00 h

JULIOL -AGOST
De dilluns a divendres
De 7.00 a 14.30 i de 16.00 a 22.00 h
Dissabtes
De 8.00 a 14.00 h
Diumenges
Tancat

TELÈFON

971 073 093

ADREÇA ELECTRÒNICA

 He llegit i accepto l'avís legal

FacebookTwitterWhatsAppShare

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close